KSEF od 01 stycznia 2025?

Ministerstwo Finansów po pierwszych konsultacjach z branżą oraz firmami IT udostępniło projekt do dalszej konsultacji po tym linkiem

Czy KSEF wejdzie od 01 stycznia 2025? Po przyspieszeniu prac można się tego spodziewać chociaż żaden termin nie został podany. Na razie organ konsultuje z branżą dodatkowe zapisy i ustalenia w zakresie rozwiązań jakie maja obowiązywać.

zmianę terminów

trybu offline


faktur konsumenckich


faktur o niskiej wartości (wykluczenie cyfrowe)

Zmiana terminów

jednolity termin wprowadzenia przepisów dla wszystkich podmiotów „vatowców” i „nievatowców”, a nie jak do tej pory, każda grupa w innym terminie


Tryb offline

dodatkowe ułatwienia w przypadku awarii systemu po stronie podmiotu wystawiającego poprzez możliwość oznaczenia dodatkowe wystawianych dokumentów i przesłanie ich w następnym dniu.


Faktury konsumenckie

Nowość – propozycja MF by podatnicy mogli w KSeF wystawiać również tzw. faktury konsumenckie, czyli e-faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wcześniej KSEF i ustawa o „VAT” nie dawały takiej możliwości. Konsumenci nie będą chyba tym pomysłem zachwyceni bowiem fiskus będzie widział co kupują. Wystawca będzie musiał dać anonimowy dostęp do takiej e-faktury

Faktury poza KSeF o małej wartości. Tymczasowe rozwiązanie dla podatników wykluczonych cyfrowo.

MF proponuje też okres przejściowy dla podatników, u których wdrożenie KSeF może być problematyczne, a skala i wartość wystawianych przez nich faktur jest niewielka. Chodzi więc o podatników, którzy wystawiają faktury, ale żadna w danym miesiącu nie przekracza brutto kwoty 450 zł, a łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem w danym miesiącu nie przekracza 10 tys. zł. Będą oni mogli w okresie przejściowym (nie wiadomo jeszcze jak długim) wystawiać faktury elektroniczne lub papierowe. Rozwiązanie to jest skierowane do podatników „wykluczonych cyfrowo.

    Scroll to Top