Sprzedaż nieruchomości. Kiedy nie płacić PIT?!

Kiedy od sprzedaży nieruchomości nie trzeba płacić PIT?

Przepisy ustawy o PIT, a zwłaszcza art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT jasno bowiem wskazuje, że jeśli przed upływem 6 lat od wycofania z działalności nieruchomości zostanie ona sprzedana to taki przychód należy zaliczyć do poza rolniczej działalności gospodarczej. Potwierdza to również wyrok NSA, którego interpretacja jest zgodna z ustawą o PIT.
Ciekawy jest również art. 10 ust. 3 ustawy o PIT, który mówi, że jako prywatną sprzedaż można potraktować sprzedaż nieruchomości mieszkalnych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. W takim przypadku prywatne zbycie bez PIT może nastąpić po pięciu latach od końca roku, w którym nastąpiło nabycie

Czy można uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości w działalności?

Teoretycznie nieruchomość może zostać wycofana z działalności do majątku prywatnego, a następnie darowana bliskiej osobie bliskiej (podobne postępowanie jak w przypadku samochodów po leasingu), ale obdarowany i tak musi odczekać pięć lat, aby sprzedać nieruchomość bez podatku.

W takim przypadku istnieje ryzyko, że fiskus może zastosować klauzulę generalną przeciw unikaniu opodatkowania i pozbawi podatników takich korzyści. Tak czy inaczej, tego rodzaju działania nie dadzą dużych korzyści (niewiele skróci się czas, w którym trzeba by trzymać nieruchomość), a ryzyko jest znaczne.

Scroll to Top