Sprzedaż nieruchomości. Kiedy nie płacić PIT?!

Kiedy od sprzedaży nieruchomości nie trzeba płacić PIT? Przepisy ustawy o PIT, a zwłaszcza art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT jasno bowiem wskazuje, że jeśli przed upływem 6 lat od wycofania z działalności nieruchomości zostanie ona sprzedana to taki przychód należy zaliczyć do poza rolniczej działalności gospodarczej. Potwierdza to również wyrok NSA, […]